Reklamace

 

Reklamační řád

 
 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
 2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: JAMAPOL s.r.o. Měnín 255,   664 57 Měnín, tel.: + 420 774409998
 3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.
 6. Doba vyřízení reklamace prostřednictvím našeho velkoobchodu  je 30 dnů.
 7. O reklamaci nás ihned po odeslání informujte emailem  info@jamapol.com, nebo telefonicky: +420 774409998
 
Záruční doba na veškeré zboží je min. 24 měsíců.
 
 

Možnost uplatnění rozporu s kupní smlouvou

 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
 

Záruka vrácení peněz

 
Aby pro vás bylo nakupování  opravdu bez rizika, řídíme se § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo a poskytujeme 14-denní záruku vrácení peněz v případě nespokojenosti s obdrženým zbožím.
 

Podmínky vrácení peněz:
 • odešlete email na info@jamapol.com s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis
 • zboží musí být v originálním nepoškozeném obalu, musí být naprosto neporušené, neponičené, nepoužité a schopné dalšího prodeje
 • k zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím
 • zboží odeslat běžným balíkem (doporučujeme pojistit, neposílat na dobírku - takové zásilky nepřebíráme)
 • v přiloženém  dopise uveďte způsob  jakým chcete zaslat peníze za vrácené zboží
 • zákazník musí doručit zásilku do 14 dnů od obdržení zboží zpět na naši adresu
 
 
V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvit  s Vámi  další postup (náhrada objednaného zboží , zrušení objednávky, atp.). při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 
 

Uplatnění reklamace / výměny zboží

 
K vyřízení reklamace, výměny, nebo vrácení zboží, přiložte daňový doklad a zašlete ho společně se zbožím zpět na naši adresu.
 

Reklamace zasílejte na adresu:


JAMAPOL s.r.o.
Měnín 255
664 57 Měnín
E-mail: info@jamapol.com
Tel: 774409998